Ce este Cardul de aptitudini ECDL?

   Când un candidat se înregistrează, primeşte contra cost Cardul de aptitudini ECDL, similar unei foi matricole, în care se trec rezultatele examenului sau examenelor, în funcţie de certificare. În momentul în care un examen este promovat, Centrul de Testare confirmă acest lucru în card. Acest document trebuie păstrat cu grijă, în baza lui făcându-se înscrierea la examene. Nici un examen nu este valid dacă persoana care l-a susţinut nu a avut un card de aptitudini ECDL la data susţinerii examenului.
   Esenţială este înregistrarea promovării în baza de date a ECDL ROMANIA, care poate fi verificată în orice moment de candidat sau de angajator, cu acordul candidatului.
   Această bază de date este accesată şi verificată de Fundaţia ECDL pentru eventualele confirmări ale deţinerii certificatului/diplomei sau ale promovării examenului la solicitările unor angajatori internaţionali sau în alte cazuri speciale. După promovarea examenului/examenelor, cardul este înaintat către ECDL ROMANIA şi candidatului i se înmânează certificatul ECDL, după verificare corectitudinii datelor din card, conform înregistrărilor din baza de date.

   Cum obţin un Card de aptitudini ECDL?

   Card-ul ECDL poate fi achiziţionat de la Centrul nostru de Testare. Cardul atestă înregistrarea candidatului în baza de date ECDL, aşa că reţineţi seria cardului dvs.
   La achiziţionarea unui card, persoana care-l cumpără trebuie să completeze o fişă de înregistrare.

   Ce examene trebuie să susţin?

   Numărul de examene diferă în funcţie de certificarea solicitată.
   Candidaţii trebuie să susţină un examen pentru fiecare din cele 7 module cerute de calificarea ECDL Complet (4 pentru ECDL Start).

   Când se consideră un examen promovat?

   Pentru ECDL Complet şi ECDL Start, fiecare test conţine un set de întrebări pentru care se pot primi maximum 36 de puncte, iar limita de timp este de 45 de minute. Pentru ca examenul să fie considerat promovat, trebuie să obţineţi 75% din puncte.

   În cât timp se obţine certificatul ECDL?

   Aceasta depinde de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma cursuri în vederea susţinerii acestor examene. În timp ce o parte din candidaţi vor alege susţinerea examenelor fără a urma alte cursuri, alţii vor simţi probabil nevoia unor cursuri care să le îmbunătăţească abilităţile şi să le dea încrederea necesară în vederea susţinerii testelor.
   Experienţele din diverse ţări europene arată, fără ca aceasta să fie o referinţă, că un candidat fără cunoştinţe deosebite de IT poate obţine certificatul ECDL în cca. 6 săptămâni. Această perioadă depinde direct de intensitatea pregătirii. Altfel, examenele pot fi practic susţinute într-o singură zi.
   Când cele şapte module sunt promovate cu succes (într-o perioadă de maximum 3 ani, între data susţinerii primului şi ultimului examen), se va înmâna candidaţilor Permisul ECDL.

   Cât costă obţinerea certificatului ECDL?

   Costurile sunt prezentate la secţiunea Costuri.

   Ce se întâmplă când promovez un examen?

   La promovarea unui examen, acesta se trece în cardul de aptitudini. Când un candidat promovează toate examenele, rezultatele fiind trecute în cardul ECDL şi fiind conforme cu înregistrările din baza de date a ECDL ROMANIA, el poate schimba cardul cu Permisul ECDL corespunzator, care ii este înmânat de ECDL ROMANIA, ca o dovadă a atingerii unui anumit standard în domeniul IT. Permisul ECDL este valbil pe o perioada nedeterminata.

   Cum pot verifica autenticitatea Permisului ECDL?

   Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica prin e-mail la adresa: office@ecdl.org.ro sau prin telefon: 021.316.99.22 specificând codul numeric personal (CNP), numele şi seria permisului care se doreşte a fi validat
Prima pagina | ECDL | Contact | Linkuri utile